Přejít k hlavnímu obsahu
Kontakt
IČO: 60914076
Ulice: Štemberkova 1094
Město: Rychnov nad Kněžnou
PSČ: 516 01
Stát: Česká republika

Jsme vodárenská společnost zabývající se provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. V současné době vyrábíme a dodáváme pitnou vodu pro více jak 50 000 obyvatel okresu Rychnov n. Kn. a odvádíme a čistíme odpadní vody pro více jak 32 000 obyvatel.
Vedle své hlavní činnosti poskytujeme i další služby, které souvisejí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací, zejména:

odvoz a likvidaci odpadních vod a kalů
čištění kanalizací a kanalizačních přípojek
zprostředkování úředního přezkušování vodoměrů
prodej vodárenského a kanalizačního materiálu
odstraňování poruch a havárií na vodovodech a kanalizacích
stavby vodovodů, kanalizací a souvisejících zařízení
dovoz pitné vody, popř. napouštění bazénů
technickou a technologickou podporu
vyhledávání poruch