Přejít k hlavnímu obsahu
členové odborné komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany SOVAK ČR
2010
242.00 Kč – (včetně DPH)

DVD - Pracuj správně. Těžká práce pro anděla aneb Riziko povolání. Těžká práce pro Anděla III.

Prostřednictvím nepoučitelného pana Nováka a jeho strážného anděla jsou humornou a přitažlivou formou demonstrovány základní předpisy bezpečnosti práce v oboru vodovodů a kanalizací. 

Film Pracuj správně humornou a zajímavou formou ukazuje nedostatky, nesprávné a naopak i správné postupy při zemních pracích, použití stavebních strojů, zajištění výkopů, manipulaci s břemeny, práci na komunikaci, v podzemních kanalizačních prostorách a zabývá se problematikou osobních ochranných pracovních prostředků. Ze specifických činností oboru vodovodů a kanalizací prezentuje práci s chlorem, práci v plynovém hospodářství, čistíren odpadních vod a dodržování hygieny při práci v kanalizačních provozech.

Snímek Těžká práce pro anděla aneb Riziko povolání má celkem šest motivů: bezpečnost a hygiena práce s motorovou pilou, práce v laboratoři, práce na kovoobráběcích strojích, práce v dopravě, práce s ručními nástroji a práce ve skladu.

V sedmi sekvencích rozebírá film Těžká práce pro anděla III. práci ve výšce a speciálně práci na žebříku, práce s nátěrovými hmotami, práce, údržbu a opravy u elektrických a vůbec technických zařízení, dále zajištění výkopů a výkopových prací. Objevují se zde i problematiky, kterých se dotkly předcházející filmy, ale jsou zpracovány podrobněji a se zřetelem na nové předpisy bezpečnosti práce (stav k roku 2010).

Všechny tři filmy natočené postupně v letech 1999, 2005 a 2010 jsou k dispozici pohromadě na jediném DVD.

Objednávka