Přejít k hlavnímu obsahu

Připomínáme: Příručka provozovatele čistírny odpadních vod

4. aktualizované vydání publikace SOVAK ČR problematiku podrobně rozebírá v 18 kapitolách a na 282 stranách.

Cirkulář a přihlašování na Mladá voda břehy mele je venku!

Zveřejňujeme druhý cirkulář ke konferenci Mladá voda břehy mele, který obsahuje všechny potřebné informace k registraci a podrobný předběžný program. Konference se bude konat na Fakultě chemické VUT v Brně a nabídne dva dny plné odborných přednášek a diskuzí. SOVAK ČR poskytnul konferenci záštitu.

Zemřel Ing. Zdeněk Kouba

Dne 2. července 2024 ve věku 80 let opustil řady vodohospodářů bývalý ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Ing. Zdeněk Kouba. Je vhodné vzpomenout s úctou tuto osobnost, která zanechala ve vodárenství významnou stopu.

Zaujalo nás: Podnikání v zemědělství stále kontaminuje zdroje podzemních vod na portálu Naše voda

V článku Podnikání v zemědělství stále kontaminuje zdroje podzemních vod bylo upozorněno na téma znečištění zdrojů podzemních vod prostřednictvím přípravků na ochranu rostlin.

Výběrové řízení na šéfredaktora odborného časopisu Sovak

SOVAK ČR hledá šéfredaktora odborného časopisu Sovak, a to pro komplexní zajištění přípravy časopisu.

Zaujalo nás: Článek v Naší vodě „V ČR je třeba změnit nakládání se srážkovými vodami“

Na problematiku nakládání se srážkovými vodami se zaměřil v rozhovoru s ředitelem a členem představenstva SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem portál Naše voda.

Připomínáme: Publikace SOVAK ČR Vodovodní přípojky

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací.

Zaujalo nás: Článek Dopady směrnice městských odpadních vod v Průmyslové ekologii

Na portálu Průmyslové ekologie byl zveřejněn přehledový text k významné evropské legislativní změně – směrnici o čištění městských odpadních vod, která je pro vodohospodáře naprosto zásadní.

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 6/2024 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 6/2024 je zachycen vodojem Mistrovice.

Číslo 6/2024 časopisu Sovak

Titulní strana: Vodojem Mistrovice

SOVAK ČR uspořádal ve Valči u Hrotovic odbornou konferenci VODA FÓRUM

Ve dnech 22.–23. 5. 2024 se v reprezentativních prostorách hotelu Zámek Valeč uskutečnil již třetí ročník konference VODA FÓRUM.

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 5/2024 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 5/2024 je zachycena retenční nádrž Sokolova v Brně.