Přejít k hlavnímu obsahu
komise metrologie SOVAK ČR
2012
100.00 Kč – (včetně DPH)

Monitoring v městském odvodnění – část I. – Dešťové srážky

Publikace shrnuje dostupné informace o měření srážek pro účely městského odvodnění s cílem sjednocení postupů a metod měření. Z obsahu: v první části publikace je popis základních úloh městského odvodnění s definováním požadavků na srážková data, včetně typů srážkoměrů a měření srážek pomocí meteorologických radarů. V další části publikace je popsán způsob propojení jednotlivých měřících míst včetně sběru dat, jejich kontroly, vyhodnocení a archivace.