Přejít k hlavnímu obsahu
Ing. Milan Suchánek, Michal Žoužela, Ph.D., doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Ing. Petr Sýkora, Ph.D.
2024
200.00 Kč – (včetně DPH)

Monitoring v městském odvodnění Část II. – Měření úrovně hladiny a průtoku

Příručku vydal SOVAK ČR ve spolupráci s komisí metrologie SOVAK ČR. V devíti kapitolách publikace shrnuje dostupné informace o měření úrovně hladin, hloubky proudu, rychlosti, průtoku a proteklého objemu pro účely městského odvodnění s cílem přispět k sjednocení postupů a metod jejich měření. Z hlediska aplikace se příručka zabývá zejména měřením ve stokových sítích a na čistírnách odpadních vod. Většina uvedených postupů a principů může být použita i pro měření na drobných vodních tocích, kde je nutno přihlédnout k místním podmínkám.

Objednávka