Přejít k hlavnímu obsahu
  • připomínkování návrhů evropských a mezinárodních norem z oboru VaK
  • zpracování revizí norem ČSN a TNV (odvětvových technických norem vodního hospodářství)
  • spolupráce při přípravě nových norem ČSN
  • příprava informací z oblasti technické normalizace pro newsletter
  • udržování aktuálního seznamu technických norem vodního a odpadového hospodářství pro členy SOVAK ČR


Předsedkyně: Ing. Lenka Fremrová – Sweco Hydroprojekt a.s.