Přejít k hlavnímu obsahu
  • výměna zkušeností a pomoc vlastníkům při řešení otázek spojených se správou vodohospodářského majetku
  • sledování vývoje změn v regulaci oboru VaK
  • spolupráce na připomínkování aktuální legislativy
  • konzultace a výměna zkušeností souvisejících se zákonnou povinností zpracovávat a tvořit plán financování obnovy
  • diskuse a výměna zkušeností k nové podobě kalkulací pro vodné a stočné


Předseda: Ing. Milan Míka – CHEVAK Cheb, a.s.