Přejít k hlavnímu obsahu
  • vzájemné sdílení nových provozních zkušeností
  • spolupráce při zpracování právních a technických předpisů v oblasti odkanalizování měst a obcí
  • podpora při implementaci předpisů do provozní praxe
  • vytváření odborných stanovisek
  • poradenství spojených s provozováním kanalizační sítě


Předseda: Bc. Tomáš Mádr – VODÁRNA PLZEŇ a. s.