Přejít k hlavnímu obsahu
  • spolupráce na legislativě v oblasti provozu vodovodů
  • řešení problematiky aplikace normy ČSN 75 5020 Vykazování ztrát vody
  • sdílení dobrých praktik a zkušeností s provozováním vodovodů v různých typech společností


Předseda: Ing. Ladislav Haška – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.