Přejít k hlavnímu obsahu
Josef Nepovím a kolektiv
2011
100.00 Kč – (včetně DPH)

Převod infrastrukturního majetku vodovodů nebo kanalizací

Soubor vzorových dokumentů včetně komentářů je metodickou pomůckou pro vlastníky vodárenské infrastruktury pro převody infrastrukturního majetku formou vkladu do základního kapitálu vodárenských vlastnických společností především akciového typu. Právní úprava k převodu majetku, převod peněžních prostředků na výstavbu infrastrukturního majetku jako peněžitý vklad, převod infrastrukturního majetku jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu, vklad infrastrukturního majetku do hospodaření svazku obcí, převod majetku do vlastnictví akcionářů (obce a města), majetkové daně a odpisy z majetku jako zdroj pro obnovu. V přílohách je uveden základní postup při zvyšování kapitálu nepeněžními vklady a vzorové dokumenty vztahující se k realizaci jednotlivých kroků.

Objednávka