Přejít k hlavnímu obsahu
Kolektiv autorů R. Bábíček, J. Bernard, F. Harciník, V. Hošek, P. Král, J. Kučera, E. Mlejnská, Z. Polák, J. Procházka, L. Procházková, Z. Strnad, P. Sýkora, K. Tebichová, J. Vilímec, F. Wanner, Z. Zelený
2023
460.00 Kč – (včetně DPH)

Příručka provozovatele čistírny odpadních vod – 4. aktualizované vydání

4. aktualizované vydání Příručky provozovatele čistírny odpadních vod

Příručku zpracoval na základě textů předchozích vydání kolektiv autorů:

Richard Bábíček, Jindřich Bernard, Filip Harciník, Václav Hošek, Pavel Král, Jiří Kučera, Eva Mlejnská, Zdeněk Polák, Jindřich Procházka, Lenka Procházková, Zdeněk Strnad, Petr Sýkora, Kateřina Tebichová, Jan Vilímec, Filip Wanner, Zdeněk Zelený

V osmnácti kapitolách publikace podrobně rozebírá teoretické základy hydrauliky, hydrochemie, hydrobiologie, problematiky stokové sítě, charakteristiky odpadních vod, mechanické části ČOV včetně provozu a údržby jednotlivých objektů ČOV, biologické čištění odpadních vod, nejčastější technologické sestavy, terciární čištění, kalové a plynové hospodářství, přírodní způsoby čištění odpadních vod, měření průtoku odpadních vod pro 500 až 10 000 ekvivalentních obyvatel, odběr vzorků – vzorkování technologických médií, řízení a obsluhu provozu ČOV, legislativu pro kontrolu činnosti, provozní evidenci a dokumentaci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygiena práce a požární ochrany, ekonomiku čistírny odpadních vod. Cenný je i právní přehled a přehled odborné literatury. V příloze jsou uvedeny aktualizované právní předpisy a normy pro provozování ČOV.

Objednávka