Přejít k hlavnímu obsahu
Kolektiv odborníků z komise provoz kanalizací při SOVAK ČR
2022
300.00 Kč – (včetně DPH)

Příručka provozovatele stokové sítě – 3. aktualizované vydání

Tématy, kterými se příručka zabývá, jsou koncepce pro návrhy stokových sítí, soustavy a systémy stokových sítí, navrhování sítí, hydraulika stok, čerpání, materiály a konstrukce stok, objekty na síti, stavba a zakládání, opravy, dokumentace a evidence, provozní činnosti, kontrola, revize, průzkum a měření na síti, investiční výstavba, právní předpisy, BOZP a PO. Text je doplněn o výkresy, schémata, grafy, provozní řád stokové sítě a další.

Objednávka