Přejít k hlavnímu obsahu
kolektiv odborníků
2012
300.00 Kč – (včetně DPH)

Příručka provozovatele úpravny pitné vody

Teoretické základy hydrauliky, hydrochemie, hydrobiologie a radiologie, technologické procesy při úpravě povrchových a podzemních vod, objekty pro jímání podzemní vody, stavební části a technologické vybavení ÚV včetně kalové koncovky, provozování, obsluha a řízení procesů, měření a měřidla průtoků používaných médií, kontrolní mechanismy jakosti jednotlivých stupňů a výsledného produktu, monitoring regulace a dispečink, provozní dokumentace a evidence, ekonomika ÚV, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, právní předpisy. V přílohách jsou uvedeny vzory provozních řádů, zobrazení mikroorganismů a mnoho dalších ilustrací, vzory kalkulace vodného, přehled technických norem a přehled literatury.

Objednávka