Přejít k hlavnímu obsahu
kolektiv autorů
2013
350.00 Kč – (včetně DPH)

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích

Třetí přepracované a aktualizované vydání sborníku je důležitým pomocníkem při zajišťování náročných úkolů bezpečnosti práce v organizacích vodovodů a kanalizací. Nezbytná pomůcka a návod pro každého, kdo se zabývá touto problematikou.

Ve sborníku je uveden seznam platných předpisů a přehled literatury. Sborník zpracoval kolektiv autorů z Odborné skupiny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Publikace je vydána formou desek s kroužkovou mechanikou. Každá kapitola je tvořena samostatným sešitem, čímž je usnadněna budoucí aktualizace.

Společná ustanovení 2007, Všeobecná část, Vodárenství, Kanalizace a ČOV, Stavebně montážní činnost 2007, Stroje, zařízení a nářadí, Vyhrazená technická zařízení a zařízení související, Skladové hospodářství, Doprava, Laboratoře, První pomoc, Právní předpisy BOZP vztahující se k práci se Sborníkem 2015, Dokumenty skladového hospodářství, Směrnice pro zemní práce, Lékařské prohlídky, Směrnice systém bezpečné práce, práce s motorovou pilou a práce s křovinořezy a sekačkami, Směrnice pro plnění povinnosti dle zákona o prevenci závažných havárií, Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při ochraně v prostředí s nebezpečím výbuchu, Projektování, územní a stavební řízení, provádění staveb, Vyhrazená technická zařízení, zdvihací zařízení, Metodika pro zpracování pracovních postupů, Údržba zeleně.