Přejít k hlavnímu obsahu
Iva Čiháková, Jiří Kubeš a kolektiv
2011
200.00 Kč – (včetně DPH)

Vodovodní přípojky

Metodická příručka zahrnuje základní požadavky legislativy a technických norem na výstavbu vodovodních přípojek. Je určena především pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury, obce, provozovatele, stavebníky a potencionální odběratele. Základní právní předpisy dotýkající se požadavků na výstavbu, údržbu a opravy vodovodních přípojek, podmínky pro návrh a dimenzování vodovodních přípojek včetně povolení a realizace staveb dle platné legislativy, měření odběru vody, materiál vodovodních přípojek a kontrola stavu těsnosti přípojek. V přílohách jsou vzorová schéma jednotlivých přípojek, vzorový řez vodovodní přípojkou, vzory napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad, vzor žádosti o zřízení vodovodní přípojky, vzor protokolu o výměně vodoměru a další. 

Upozorňujeme, že část publikace vychází ze stavebního zákona č. 183/2004 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích a stavby. Nejsou zde promítnuta ustanovení nového stavebního zákona (platného od 1. 1. 2024).

Objednávka