Přejít k hlavnímu obsahu
Publikace SOVAK ČR Vodovodní přípojky

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 9 publikací a 1 DVD.

Metodická příručka zahrnuje základní požadavky legislativy a technických norem na výstavbu vodovodních přípojek. Je určena především pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury, obce, provozovatele, stavebníky a potencionální odběratele.

Publikace se věnuje základním právním předpisům dotýkajícím se požadavků na výstavbu, údržbu a opravy vodovodních přípojek, podmínkám pro návrh a dimenzování vodovodních přípojek včetně povolení a realizace staveb dle platné legislativy, měření odběru vody, materiálu vodovodních přípojek a kontrole stavu těsnosti přípojek. V přílohách jsou vzorová schéma jednotlivých přípojek, vzorový řez vodovodní přípojkou, vzory napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad, vzor žádosti o zřízení vodovodní přípojky, vzor protokolu o výměně vodoměru a další.

Upozorňujeme, že část publikace vychází ze stavebního zákona č. 183/2004 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích a stavby. Nejsou zde promítnuta ustanovení nového stavebního zákona (platného od 1. 1. 2024). 

Přehled všech publikací 

Hromadná objednávka

Kategorie:
Různé